MW (Marcin Waliński) NAUKA PŁYWANIA

 

Lp.

Nazwisko i imię

Prowadzący

Numer grupy

Termin zajęć

1.

Dąbrowski Maciej 

 

Marcin Waliński

 

 

MW1

 

wtorek,

piątek

godz. 16.00

2.

Kwiatek Kacper

3.

Mazur Tymoteusz  

4.

Stankowski Aleksander