AKTUALNOŚCI
KOMUNIKAT UKP MARLIN
lis 17, 2021
KOMUNIKAT
MIKOŁAJKOWE ZAWODY PŁYWACKIE
I. Cel:
Popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży 
Popularyzacja Centrum Wodnego „Laguna”
II. Organizator:
- Uczniowski Klub Pływacki „Marlin”
- CW „Laguna”
III. Termin i miejsce:
 05.12.2021, godzina 8:30
 Basen sportowy „Laguna”
IV. Uczestnicy:
Prawo startu mają członkowie Uczniowskiego Klubu Pływackiego Marlin 
w wieku do 17 lat. Zawodnik ma prawo startu tylko w jednej konkurencji. 
V. Konkurencje: 
Rocznik 2016, 2015, 2014 i 2013 ( 5, 6, 7 i 8 lat) 
- 25 m pływanie z przyborem dziewczęta i chłopcy
Rocznik 2015, 2014 ( 6 i 7 lat)
- 25 m st. dowolnym dziewczęta i chłopcy
Rocznik 2013 i 2012 ( 8 i 9 lat)
- 25 m st. dowolnym dziewczęta i chłopcy
Rocznik 2011 i 2010 ( 10 i 11 lat)
-25 m st. dowolnym dziewczęta i chłopcy
Rocznik 2009, 2008 (12 i 13 lat)
- 50 m st. dowolnym dziewczęta i chłopcy
Rocznik 2007 i starsi 
- 50 m st. dowolnym dziewczęta i chłopcy
Kategoria OPEN od 2010 i starsi
- 100 m st. zmiennym dziewczęta i chłopcy
VI. Zgłoszenia:
Zgłoszenia przyjmują trenerzy poszczególnych grup do dnia 30 listopada 2021 r. Należy 
podać imię i nazwisko datę urodzenia dziecka, konkurencję i grupę do jakiej uczęszcza na 
zajęcia.
VII. Sposób przeprowadzenia zawodów:
O kolejności miejsc decydują wyniki czasowe 
VIII Nagrody :
Zawodnicy, którzy zajmą w swoich kategoriach wiekowych trzy pierwsze miejsca otrzymają 
medale. W kategorii Open za trzy pierwsze miejsca puchary. Pozostali otrzymają upominek. 
IX. Sprawy różne :
Wstęp na pływalnię w dniu 05 grudnia dla zawodników bezpłatny. 
X. Program zawodów :
Odprawa techniczna - godz. 8:30 
Rozgrzewka - godz. 9.00
Zawody - godz. 9.30

RAMOWY PROGRAM ZAWODÓW
Rozgrzewka 9:00 - 9:30
25 m pływanie z przyborem 5, 6, 7 i 8 lat
25 m st. dowolnym 8 i 9 lat 
25 m st. dowolnym 10 i 11 lat
50 m st. dowolnym 11, 12 i 13 lat
50 m st. dowolnym 14 lat i starsi
50 m st. dowolnym 2010 i starsi
9:30 - 25 m pływanie z przyborem dziewczęta i chłopcy (5, 6, 7 i 8 lat)
9:45 - 25 m st. dowolnym (6 i 7 lat)
11:30 - 25 m st. dowolnym (8 i 9 lat)
12:30 - 25 m st. dowolnym (10 i 11 lat)
13:00 - 50 m st. dowolnym (12 i 13 lat)
13:30 - 50 m st, dowolnym (14 lat i starsi)

14:00 - OPEN 100 m zmiennym (2010 i starsi)